loading...
فروش خدمات باغبانی
نهال بازدید : 2528 دوشنبه 12 بهمن 1394 نظرات (0)

کودهای پرمصرف (ماکرو): شامل، 1- ازت 2- فسفر        3- پتاس

4-گوگرد

کودهای کم­ مصرف (میکرو): شامل، روی، منیزیم، آهن، مس، بر، سیلیس، منگنز

کودهای مرکب (کامل): از مخلوط کودهای پرمصرف و کم­مصرف به دست می

کودهای ازته: شامل، 1- اوره    2- سولفات آمونیم     3- اوره با پوشش گوگردی

4- نیترات آمونیم

مورداستفاده کود اوره: 1- سرک              2- محلول­پاشی

سرک: کود اوره به ترتیب زیر برای سرک استفاده می­شود.

سرک اول: بعد از ریزش گلبرگ فندقی شدن (اردیبهشت ماه)

سرک دوم: یک ماه بعد استفاده شود.

سرک سوم: یک ماه بعد بسته به عملکرد درخت مورداستفاده قرار می­گیرد اگر عملکرد میوه بالا بود استفاده می­شود.

به ازای هر درخت/ gr500            = کمتر از 20 تن در هکتار

به ازای هر درخت/ gr700            = 40-20 تن در هکتار              سرک اول

گرم 1000-900                          = بیش از 40 تن در هکتار

سرک دوم: همین مقدار بعد از یکماه استفاده شود.

محلول­ پاشی: محلول­ پاشی مخصوص کود اوره است و در زمانهای زیر مورداستفاده قرار می­گیرد.

1- تشکیل میوه به صورت افزایشی بخصوص نارنگی- انشو

2- سال ­آور درخت یعنی که درخت میوه نمی­ آورد: الف: قبل از برداشت به غلظت پایین 3 در هزار (3 کیلو اوره در هزار لیتر آب) و مویان (سیتوگیت و سیتویت) در صورت نبودن یا دسترسی مایع ظرفشویی به مقدار 300 سی­سی در هزار لیتر آب در یک ظرف حل شده و در هزار لیتر آب حل شود. (مخصوص نارنگی)

ب: بعد از برداشت میوه به مقدار 10 کیلوگرم اوره در هزار لیتر آب (فقط می­شود با روغن ولک حل کرد. (مخصوص نارنگی)

کود پایه: 1- سولفات آمونیوم 2- سولفات منیزیم 3- سولفات پتاسیم

این کودها را باید به صورت چال کود در اوایل اسفند ماه بکار برد.

انواع چال کود: 1- چالکود به صورت چهارتایی یا حد امکان 3 تایی 2- چالکود به صورت نواری

روشهای ساخت چال کود: چال کود سه تایی یا چهارتایی به طول cm30 یا cm40 و به عرض cm30 یا cm40 از آبچکان درخت در سه یا چهار طرف آن کنده می­شود، سپس توسط کود پایه و کود حیوانی پر می­شود.

 

 

چال کود نواری: به صورن نوار در دو طرف آبچکان درخت به طول و عرض دلخواه و به عمق cm30 خاک­برداری کرده و مقدار کود پایه مصرفی را در داخل آن قرار می­دهند در این روش می­توان نوار را به صورت ممتد در اطراف آبچکان ادامه داد.در صورت نبودن یا دسترسی نداشتن به کود حیوانی این روش بهتر است و می­توان سطح رویی کود پایه را با خاک رویی زمین پر کرد.

 

مزایای چال کود:

1- فراهم آوردن کودهای ماکرو، میکرو جهت استفاده درخت در چهار یا سه طرف آبچکان درخت یا به صورت نواری در اطراف درخت 2- آب دادن به ریشه­های درخت برای مواقع کم­آبی (فصل تنش) در تابستان مفید است 3- بیرون آوردن آهک و بیکربنات در آبهای موجود چون آهک مانع جذف میکروارگانیسمهای خاک به خصوص روی و منگنز می­شود. 4- نفوذ اکسیژن برای انجام فرآیند.

کود حیوانی پوسیده و قابل استفاده به کودی می­گویند که نسبت  آن بین 10 الی 12 باشد. کودهای حیوانی اگر دپو شود و روی آن نایلون کشیده شود برای مدت یکماه مورداستفاده قرار می­گیرد.

مقدار مصرف سولفات آمونیم: مقدار آن یک کیلوگرم برای درخت بارده (بالای 10 سال) پیشنهاد می­شود و حتماً باید چالکود شود و فصل استفاده آن اسفند ماه است.

 

محلول­ پاشی اوره برای پرتقالها:

مرحله گل آغازی- تمایز: این روش برای پرتقالها کاربرد دارد و مدت آن 5 تا 10 روز بعد از برداشت تامسون یا هر پرتقال دیگر است و فصل محلول­پاشی 15 دی تا 20 دی است که مدت محلول­پاشی 20 روز است. مقدار مصرف کود اوره kg10 در هزار لیتر آب بعلاوه 300سی­سی مایع ظرفشویی یا استفاده از مویان سیتوگیت یا سیتویت مقدار 3/0 تا 4/0 در هزار لیتر.

پفکی یا پوفین شدن میوه برای نارنگی: پوست نارنگی در بعضی مناطق به صورت پف کرده ظاهر می­شود که برای جلوگیری از این حالت ؟؟؟ تیرماه ما از کود نیترات آمونیم به مقدار kg5 در هزار لیتر آب استفاده می­شود.

طرز اختلاط سموم با کودها یا عدم اختلاط (مخلوط کردن سموم با کود)

در دو ظرف شیشه­ای ابتدا سم را به غلظت تعیین شده مثلاً 5/2 در هزار آماده می­کنیم و در ظرف دیگر کود را به مقدار تعیین شده حل می­کنیم، سپس مقداری سم را در داخل ظرف کود یا مقداری کود را در داخل حاوی ظرف سم می­ریزیم اگر تغییر رنگ نداد یا رسوب تشکیل نشد پس نتیجه می­گیریم که آن دو قابل اختلاط هستند.

 

کودهای فسفره: 1- سوپرفسفات تریپل                 2- بیوفسفات طلایی دارای روی

سوپر فسفات تریپل استفاده نشود یا کمتر استفاده شود چون در زمینها زیاد مصرف شده است.

2- بیوفسفات طلایی دارای روی: این کود در کیسه­های 25 کیلوگرمی در بازار موجود است.

درصد           15 کیلو خاک فسفات- 5 کیلو گوگرد- 4 کیلو ماده آلی- 1 کیلو سولفات روی، بعلاوه 1 بسته باکتریهای اکسیدکننده گوگرد.

مقدار مصرف بیوفسفات طلایی دارای روی: gr500 به ازای هر درخت همراه با کود پایه سولفات آمونیم در چالکود در اسفندماه استفاده شود.

کودهای پتاسیمی: الف: سولفات پتاسیم 48%         k20 اکسید پتاسیم دارد.

ب: کلرید پتاسیم 60%     k20 اکسید پتاسیم        ج: نیترات پتاسیم 45%   k20

د: سولفات پتاسیم منیزیم      24% پتاسیم و 10% منیزیم دارد.

کودهای پیشنهادی برای مصرف خط کشیده شده­اند. برای منطقه بالادست چون pH خاک پایین است. از سولفات پتاسیم منیزیم استفاده می­شود، ولی برای مناطق دشت از سولفات پتاسیم می­شود استفاده نمود.

میزان استفاده براساس عملکرد درخت: ton/he تن در هکتار

 

 

 


ton/he

تن در هکتار

1- کمتر از 20 تن gr500 برای هر درخت سولفات پتاسیم همراه با کود پایه در چالکود

2- 40-20 تن gr1000 برای هر درخت سولفات پتاسیم همراه با چالکود با کود پایه در اسفند

3- بیشتر از 40 تن gr1500 برای هر درخت سولفات پتاسیم همراه با چالکود در اسفند

کلرید پتاسیم برای مرکبات زیاد پیشنهاد نمی­شود، چون کلر برای میوه مضر است ولی در مناطق کوهپایه به دلیل آبشویی در مناطق شیبدار می­شود استفاده نمود.

نقش پتاسیم:

1- از آفتاب سوختگی جلوگیری می­کند.     

2- از ترک­خوردگی میوه در تامسون جلوگیری می­کند.

3- از تلفات آب جلوگیری می­کند.

4- در درشتی میوه نقش دارد.

5- مانع جروکیدگی پوست میوه می­شود.

6- باعث افزایش انبارداری میوه می­شود.

نیترات پتاسیم: به صورت محلول­پاشی استفاده می­شود در فصل تابستان برای درشتی میوه­ها.

برای نارنگی 2 بار توصیه می­شود: 1- اواسط تیرماه به غلظت kg5 در هزار لیتر آب+ مویان (سیتوگیت یا سیتویت) یا در صورت عدم دسترسی cc300 مایع ظرفشویی برای هزار لیتر آب 4/0-3/0

2- اواسط مرداد ماه به غلظت 5 کیلوگرم در هزار لیتر آب+ مویان (سیتوگیت یا سیتویت) یا cc300 مایع ظرفشویی

برای پرتقال­ها:

1- اواسط مرداد ماه به غلظت kg5 در هزار+ مویان یا مایع ظرفشویی+ هزار لیتر آب

2- اواسط شهریورماه به غلظت kg5 در هزار لیتر 3/0 یا 4/0 آب+ مویان سیتوگیت یا سیتوتیت یا cc300 مایع ظرفشویی

سولفات پتاسیم منیزیم: مقدار مصرف

1- کمتر از 20 تن gr1000 به ازای هر درخت به صورت چالکود همراه با کود پایه در اسفند ماه

2- 40-20 تن gr1500 به ازای هر درخت به صورت چالکود همراه با کود پایه در اسفند ماه

3- بیشتر از 40 تن gr2000 به ازای هر درخت به صورت چالکود همراه با کود پایه در اسفند ماه

گوگرد (S): 1- برای رفع تغذیه درخت مورداستفاده قرار می­گیرد.

2- نقش واسطه­ای برای اسیدی کردن چالکود دارد.

انواع گوگرد (S) 1- گوگرد پودری 98-95% گوگرد دارد. 2- گوگرد گرانوله

1- 85% گوگرد        2- 15% رس            3- ساری کود

3- بیوگوگرد طلایی: 85% گوگرد     باکتریهای اکسیدکننده گوگرد

4- بیوفسفات طلایی دارای روی

به ترتیب مفید بودن و دسترسی شماره­گذاری شده است.

بیوفسفات طلایی دارای روی از همه مفیدتر است چون هم نیازهای گوگردی و هم نیازهای فسفره گیاه را رفع می­کند.             باکتریها+ S گوگرد

مقدار مصرف: به مقدار 5/0 کیلو (gr500) برای هر درخت در چالکود در اسفند ماه به ترتیب اولویت.

منیزیم (mg): به دو حالت در بازار موجود است.

1- سولفات منیزیم معدنی که دارای 12% منیزیم است.

2- سولفات منیزیم صنعتی که دارای 16% منیزیمی می­باشد.

مقدار مصرف منیزیم

1- کمتر از 20 تن در هکتار  5/0 یا gr500 برای هر درخت

2- 40-20 تن در هکتار  750 گرم برای هر درخت

3- بالاتر از 40 تن در هکتار  1 کیلو یا gr1000 برای هر درخت

از سولفات منیزیم صنعتی هم می­توان در محلول­پاشی استفاده کرد ولی از سولفات منیزیم معدنی نمی­توان در محلول­پاشی استفاده نمود، چون ناخالصی زیادی دارد و باعث سوختگی و لکه ­ها در میوه می­شود. از نیترات منیزیم 6-5 در هزار از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد می­توان محلول­پاشی کرد و استفاده این کود از دیگر کودهای منیزیم مفیدتر است.

محلول ­­پاشی استاندارد در تابستان: نکات زیر در محلول­پاشی استاندارد باید موردتوجه قرار گیرد. 1- حتماً صبح یا غروب باشد چرا: 1- راندمان جذب خوب انجام شود. 2- سوزندگی در برگ صورت نگیرد. 2- حتماً بعد از محلول­پاشی باغ در تابستان آبیاری شود. 3- استفاده از مویان (سیتوگیت یا سیتوتیت، 4/0-3/0 در هزار) در غیر اینصورت از مایع ظرفشویی با غلظت cc300 در هزار لیتر آب. 4- سمپاش توان پودر کردن محلول را داشته باشد. 5- استفاده از صافی خوب برای جدا کردن یونها

سولفات روی: به دو صورت 1- سولفات روی خشک        34% روی دارد.

کود پایه         2- سولفات روی آبدار                            22% روی دارد.

مقدار مصف سولفات روی: برای درختان کاملاً بارده gr300-200 به صورت چال کود در اسفند ماه استفاده می­گردد.

علائم کمبود روی در میوه­ ها: 1- پوست میوه کلفت می­شود 2- مغز میوه خشک و کم­آب می­شود. 3- میوه ریز می­شود. 4- برگها ریز و به حالت راست روی شاخه قرار می­گیرد.

محلول­ پاشی سولفات روی به صورت kg6-5-4 کیلوگرم در هزار لیتر آب در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه می­توان استفاده کرد. مقدار 4 کیلوگرم در هزار لیتر آب از همه بهتر است.

علائم کمبود منیزیم: 1- برگها از نوک شروع به زرد شدن می­کند و در انتها سبز است 2- ریزش برگها قبل از بلوغ 3- میوه­ها ریز می­شود 4- سال­آوری زیاد است 5- شاخه­هایی که دارای میوه زیاد است بیشتر علائم کمبود روی را دارند.

منگنز: به صورت سولفات منگنز 28% منگنز

مقدار مصرف منگنز: 1- به مقدار 250 گرم برای هر درخت در چالکود در اسفندماه

2- بصورت محلول­ پاشی با غلظت kg5 در هزار لیتر آب (سولفات منگنز 5 در هزار+ سولفات روی 5 در هزار+ 3 تا 4 در هزار اوره)

آهن: تنها کود موجود در بازار سولفات آهن است که 24% آهن دارد.

سولفات آهن: 1- محلول­ پاشی نشود    2- مصرف خاکی اگر همراه با ماده آلی و بصورت چالکود همراه با گوگرد استفاده شود در غیر اینصورت استفاده نگردد.

مقدار مصرف: 250 گرم برای هر درخت

کمبود آهن: 1- برگهای نوک شاخه­ها زرد و در حالت شدید سفید می­شوند و تنها گلبرگها سبز است 2- پوست میوه­ها صاف و لیمویی رنگ می­شوند 3- بعد از باز شدن گلها ریزش شدید برگها اتفاق می­افتد (این ریزش هم در مورد آهن و هم در مورد پتاسیم صادق است)

کلرید کلسیم: در کیفیت میوه 1- سفت شدن میوه  2- خوشرنگ شدن

3- افزایش قدرت انبارداری 4- کاهش چروکیدگی 5- کاهش ترکیدگی میوه

6- ته میوه نارنگی در صورت استفاده در اثر چیدن کمتر پاره می­شود.

کلرید کلسیم فقط در محلول­پاشی استفاده می­گردد و زمان محلول­پاشی

1- از فندقی شدن میوه­ها         2- تا 15 روز قبل از برداشت میوه

به فاصله هر یک ماه در میان از زمان فندقی شدن میوه­ها تا 15 روز قبل از برداشت می­توان محلول­پاشی کرد. این کودها به صورت کیسه­های 25 کیلوگرمی است. در محلول­پاشی باید دقت کرد که کلرید کلسیم کاملاً در آب گرم حل شود چون خاصیت جذب زیاد است و باعث سوزندگی برگ می­شود.

نکات مهم در محلول­پاشی کلرید کلسیم: 1- در آب گرم حل شود. 2- در یک سطل کاملاً حل شده سپس در سمپاش قرار گیرد. 3- حتماً مویان اضافه شود. 4- از صافی بسیار ریز عبور داده شود. 5- یک کیلوگرم سولفات روی استفاده گردد

6- محلول­ پاشی صبح یا عصر باشد 7- بعد از محلول­پاشی حتماً باید آبیاری شود

8- هوا آرام باشد 9- سمپاش توان پودر کردن را داشته باشد.

مقدار مصرف کلرید کلسیم: مقدار مصرف این کود kg5 کیلوگرم در هزار لیتر آب است.

نکته مهم: این کود را نباید با کودهای دیگر محلول­پاشی کرد.

سموم مصرفی با کلرید کلسیم: 1- روغن ولک lit7 در هزار لیتر آب

2- آدمیرال 5/0 در هزار 3- دروسبان 2 در هزار 4- ورتیمک 5/0 در هزار

5- اورتوس 5/0 در هزار

نکته مهم: کلرید کلسیم حتماً روی میوه­ها پاشیده شود.

کود کامل: 1- کود کامل ماکرو                2- کود کامل میکرو

کود کامل ماکرو شامل عنصر زیر است:

مقدار پیشنهادی مصرف کود کامل ماکرو به ازای هر درخت kg2 کیلوگرم به صورت چالکود همراه با کود حیوانی در اسفندماه می­باشد.

15% ازت

8% فسفات

20% پتاسیم

5% سولفات منیزیم

3% سولفات روی

2% سولفات منگنز

 

 

 

کود کامل میکرو: شامل عناصر مقابل است مقدار پیشنهادی برای کود کامل میکرو برای هر درخت gr400 گرم به صورت چالکود همراه با کود حیوانی در اسفندماه می­باشد.

ازت

آهن

منگنز

روی

مس

بور

1 درصد

10درصد

4 درصد

4 درصد

2 درصد

2/0درصد

 

2/21

8/78=2/21-100

باقیمانده از فیلر

سولفات آمونیوم

بور: کود موجود در بازار اسید بوریک است.

محلول­ پاشی اسید بوریک: kg3-5 در هزار لیتر آب برای محلول­پاشی استفاده می­شود. زمان محلول­پاشی موقع کامل شدن برگها در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه است.

علائم کمبود اسید بوریک (بور):

1- لکه­ های روی برگها آبگزیده است. 2- لکه­های داخل پوست قهوه­ای رنگ است.

3- پوست هسته­ ها به جای سفید رنگ بودن کدر و خاکستری است.

4- پوست میوه­ ها بجای صاف بودن کج و ماوج است.

 

 


کود مایع:

فوسین

بصورت محلول­پاشی مصرف می­شود.

1- فوسین منیزیم           20%

2- فوسین کلسیم           16%

 

مقدار مصرفی lit3-5/2 در هزار لیتر آب

از فوسین کلسیم می­توان در سیاه ­ریشه­ ها استفاده کرد چون فوسین منیزیم باعث لکه­دار شدن و سوزندگی و ریزش برگ می­شود.

نکته مهم: کلسیم و بور هیچ­گونه علائمی در درخت ایجاد نمی­کنند فقط در انبارداری میوه نقش دارند.

مقدار کود مصرفی پایه برای نهالها

 

سال

2-1

سال

4-3

سال

6-5

سال

8-7

سال

10-9

سولفات آمونیم

100گرم

300 گرم

400 گرم

500 گرم

600 گرم

سولفات پتاسیم

50 گرم

200 گرم

300 گرم

500 گرم

600 گرم

سولفات منیزیم

-

100 گرم

200 گرم

300 گرم

500 گرم

بیوفسفات طلایی

50 گرم

200 گرم

200 گرم

300 گرم

500 گرم

سولفات روی

-

-

100 گرم

100 گرم

200 گرم

gr گرم برای هر درخت بصورت کود پایه در چال کود یا نواری در اسفندماه

مقدار مصرف کود اوره

اوره به صورت سرک حداقل در چهار مورد انجام می­گیرد

سال

2-1

 

50 گرم

 

به ازای هر درخت

4-3

100 گرم

به ازای هر درخت

6-5

200 گرم

به ازای هر درخت

8-7

250 گرم

به ازای هر درخت

10-9

300 گرم

به ازای هر درخت

* لازم به توضیح است که مقدار فوق برای یک سرک انجام می­شود و برای چهار سرک باید چهار بار از این مقدار استفاده گردد

 دانلود مقاله پیرامون افات مرکبات

دانلود

 دانلود پاورپوینت بیماری استابورن مرکبات

دانلود

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 491
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 166
 • آی پی دیروز : 200
 • بازدید امروز : 2,089
 • باردید دیروز : 2,052
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 12,668
 • بازدید ماه : 27,375
 • بازدید سال : 133,573
 • بازدید کلی : 3,213,470