loading...
فروش خدمات باغبانی
نهال بازدید : 2340 دوشنبه 26 بهمن 1394 نظرات (0)

خانواده کامليناسه

برگ بيدي خارجي

هم‌چنين برگ بيدي خارجي يا ترادنس کانسيا برگ بيدي ديگري است که براکته‌هاي قايقي شکل آن در برگيرنده گل‌هاي سفيد مي‌باشد. به اين دليل در فارسي به اين گياه موسي در گهواره مي‌گويند. تکثير ترادنس کانسيا بوسيله قلمه‌هاي ساقه است.

آيا مي‌توان گياهان سخت ريشه زا را در کنار گياه برگ بيدي، ريشه دار کرد؟

ريشه دار کردن گياهان سخت ريشه زا به کمک مواد هورموني و اکسين‌ها صورت مي‌گيرد. اما استخراج اكسين مراحل پيچيده‌اي دارد كه فقط در آزمايشگاه‌هاي مجهز صورت مي‌گيرد. با قرار دادن قلمه‌هاي برگ بيدي در كنار قلمه گياهان سخت ريشه زا امکان استخراج اکسين از برگ بيدي و در اختيار گذاشتن آن براي گياه ديگر امکان پذير نيست. شاخه‌هاي برگ بيدي سريع‌الرشد هستند و چنانچه تحت مراحل خاص استخراج، تخليص و جداسازي هورموني قرار گيرند امكان استخراج اکسين از آن‌ها وجود دارد.

برگ بيدي جزء گياهان آپارتماني است و در بيشتر فضاي گلخانه‌ها بشرط آنکه از نور غير مستقيم و حداقل برخوردار باشد در يک خاک معمولي به خوبي رشد مي‌کند.

 

خانواده کمپوزتيه Compositae

خانواده کمپوزتيه در زبان فارسي داراي اسامي مختلفي از جمله خانواده کاسني و خانواده مركبان Compositae است که بدليل نوع قرار گرفتن گل‌ها در اين گياهان به اين نام اطلاق شده‌اند.

همه گياهان خانواده کمپوزتيه داراي يک وجه تشابه مشترکي بنام کاپيتول هستند که نهنج برجسته گياه به حساب مي‌آيد.

چيزي که در گل‌هاي کمپوزتيه مرتب مشاهده مي‌شود وضعيت قرار گرفتن گل‌ها است. گياه ژربرا سه نوع گلبرگ بر روي گل دارد. بعبارت ديگر ژربرا داراي گل‌هاي خارجي، مياني و دروني است، معمولاً گل‌هاي دروني از نوع گل‌هاي ماده هستند. همچنين کمپوزتيه‌ها جزء گياهان فصلي و باغچه‌اي محسوب مي‌شوند و معدودي از آن‌ها در گلخانه‌ها بعنوان شاخه بريده کشت و کار مي‌شوند. بقيه بعنوان گل‌هاي بذري، حساس به سرما و تابستانه مطرح هستند.

 

گياه آژِراتوم

گياه آژِراتوم يا ابري گل‌هاي آبي و زيبايي دارد و بدليل ساقه‌هاي نسبتاً بلند آن بعنوان يکي از گل‌هاي پر مصرف در فضاي سبز و طراحي باغ مطرح است. هم‌چنين در كشت و كارهاي نواري يا پرچيني به عنوان   Border plants استفاده مي‌شود. تکثير اين گياه بوسيله کشت بذرهاي ظريف هم بصورت مستقيم و هم بصورت نشا کاري انجام مي‌شود.

 

ميناي چمني

ميناي چمني يا بيليس يکي از پر مصرف‌ترين گياهان فضاي سبزي است که مقاومت خيلي خوبي نسبت به سرما دارد. در بين گياهان زينتي گل‌هاي خيلي كمي نسبت به سرما و برف مقاومت دارند.

براي كشت نشايي گياه بذرهاي نسبتاً کشيده و باريک آن، را در يک بستر مناسب در جعبه‌ي كاشت مي‌کاريم. بعد از آنکه گياه 4 برگي شد آن را به يک خاک مساعد و از قبل آماده منتقل مي‌کنيم. البته بهتر است زمان کاشت بذرها در نيمه اول خرداد ماه انجام گيرد كه تا اوايل مهر ماه رشد اوليه رويشي را كرده و در تمام ماه‌هاي پاييز و زمستان به رشد گل دهي خودش ادامه ‌دهد. اين گياه در سرماي زمستان گل مي‌دهد و منظره بسيار زيبايي را بوجود مي‌آورد.

 

گل هميشه بهار

گل هميشه بهار يا گياه کالندولا آفيسنياليس بدليل مقاومت خوب آن به سرما يک گل پر مصرف و در دسترس است. اين گياه مصرف دارويي داشته و هم‌چنين بدليل رنگ زيباي نارنجي آن کاربرد خيلي وسيعي در فضاي سبز دارد. كشت بوسيله بذرهاي خميده و پيچيده‌‌ گياه صورت مي‌گيرد. بعد از رشد نشا به اندازه كافي، به محل اصلي منتقل داده شده تا رشد كند.

 

گل‌ جعفري

گياه تاژِتا يا گل‌ جعفري داراي انواع گوناگون از قبيل گل درشت، پر پر، کوچک، پا کوتاه معمولي و ارقام بلند است که به سرما مقاومت چنداني ندارند در نتيجه بعنوان گل تابستانه کشت و كار مي‌شوند. اين گياهان براي کشت‌هاي کپه‌اي و نواري بسيار مناسب مي‌باشند.

شکافي که در گل‌هاي جعفري ديده مي‌شود به يك دليل ژنتيكي مربوط مي‌شود. وقتي تعداد گلبرگ‌هاي يک گل زياد مي‌شود، نهنج توانايي نگهداري آن‌ها را ندارد در نتيجه نهنج شکاف خورده و گلبرگ‌ها بيرون مي‌ريزند. اين اصطلاح در ميخك كاسه شكافي ناميده مي‌شود (كه البته در جعفري كمتر ديده مي‌شود).

 

هلي کريزوم

در گياه هلي کريزوم يا ميناي  کاغذي يا گل كاغذي يك ساله به محض اينکه برگ‌ها از غنچه باز مي‌شوند حالت کاملاً خشک و مصنوعي پيدا مي‌کنند، لذا کاربرد آن در ساخت تابلوها و دسته گل‌هاي مصنوعي زياد است.

هلي کريزوم يک گياه تابستانه است که بذرهايش مستقيم در خاک کشت و تکثير مي‌شوند.

 

گل آحار يا زينيا 

گل آحار داراي ارقام مختلفي از قبيل گل پا کوتاه، گل پا بلند، گل درشت و گل ريز است. اين گياه يک ساقه تو خالي دارد به همين دليل آن را بشکل کات فلاور نگهداري نمي‌كنند و بهتر است به شکل بوته‌اي و يا باغچه‌اي از آن استفاده کرد.

بذرهاي آحار درشت هستند که در نشا کاري و کشت مستقيم براحتي سبز مي‌شوند. قوه‌ي ناميه بذرهاي آحار نسبتاً مناسب است.

 

كوكب

گياه ديگر از خانواده کمپوزيته که هم فرم بذري و هم فرم غده‌اي آن وجود دارد گل کوکب يا داخليا است. اين گياه يک کوکب بذري است که اندازه گل‌هاي آن کوچکتر و طول ساقه گل دهنده بسيار بلند بوده و برگ‌هاي درشتي دارد. اين گياه هر ساله با بذر و نشا کاري تکثير مي‌شود.

کوکب غده‌اي به کمک غده‌هاي زيرزميني تکثير مي‌شود. اين غده‌ها چون به سرما مقاومتي ندارند هر ساله بايد از خاک خارج شوند و در سال آينده دوباره بعد از پايان سرما آن‌ها را مجدداً کشت کنند.

 

گل گندم

سنتورئا يا گل گندم يک کات فلاور معروف و متداول در بعضي از کشورها است. در کشور ما فرم زينتي آن خيلي رايج نشده ولي کم و بيش شناخته شده است. اين گياه که گلبرگ‌هاي آبي با کلاله بنفش دارد منظره بسيار زيبايي را بوجود مي‌آورد و در دسته گل‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تکثير سنتورئا بوسيله بذر است.

 

گياه سنسيو Senecio

گياه سنسيو Senecio داراي برگ‌هاي نقره‌اي و گل‌هاي زرد رنگ مي‌باشد که در فضاي سبز کاربرد وسيعي دارد، و يکي از گياهان کاملاً مقاوم به شرايط خشکي و تنش‌هاي خاکي است. هم‌چنين سنسيو ساقه رونده و برگ‌هاي ابلق مثلثي شكل دارد كه به سرما مقاوم نيستند. سنسيو شباهت زيادي به گياه هدراي ابلق (يا پاپيتال ابلق) دارد اما براي تشخيص آن چند راه وجود دارد:

1) برگ‌هاي سنسيو گوشتي و شکننده ولي برگ‌هاي هدرا Hedera نرم و  غير شکننده هستند؛

2) ساقه سنسيو ترد و آبکي و شکننده است ولي در هدرا ساقه بسيار نرم و غير آبکي است؛

3) در هدرا بر خلاف سنسيو معمولاً ريشه‌هاي نابجا بر روي ساقه ديده مي‌شود؛

هدرا يک گياه کاملاً مقاوم به سرما است اما سنسيو به شرايط نامساعد محيطي به هيچ وجه پاسخ مثبت نمي‌دهد.

 

گياه ژربرا

گياه ژربرا را بعنوان يک گياه گلداني Pot plant و کات فلاور  Cut flowerمي‌شناسند. ژربرا در گلخانه‌هايي با شرايط بسيار منظم و برنامه‌ريزي شده نگهداري مي‌شود. براي پرورش ژربرا محيطي با درجه حرارت بين 20 تا 22 درجه سانتي‌گراد و خاک زراعي با عمق کافي و داراي PH 5/6 لازم و ضروري است. به اين ترتيب ژربرا در تمام سال مي‌تواند بين 3 تا 6 شاخه گل توليد کند، لذا از نظر اقتصادي داراي جايگاه خوب و ويژه‌اي است.

تکثير ژربرا به منظور شاخه بريده عمدتاً بوسيله کشت بافت است زيرا به اين طريق مي‌توان يکنواختي و همگني لازم را براي گياه ايجاد كرد. اما ژربراهاي گلداني با بذر هم قابل تکثير هستند.

 

گل آفتابگردان

گل آفتابگردان بعنوان يک کات فلاور استفاده مي‌شود. تکثير آن بوسيله بذرهاي نسبتاً درشت آن مي‌باشد.

 

کوکب کوهي يا رادبکيا

اين گياه با داشتن هاله‌هاي سياه رنگ در وسط گلبرگ‌هاي زرد منظره زيبايي را بوجود مي‌آورد. کوکب کوهي براي کشت و کار صخره‌اي و حاشيه کاري در فضاي آزاد بسيار مناسب است. و تکثير آن بوسيله بذر براحتي صورت مي‌گيرد. اين گياه در يک منطقه‌اي که يخبندان شديد نباشد بعنوان يک پرينيال Perennial يا گياه دائمي قابل کشت و كار و نگهداري است .

تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو پر تقال کیوی آووکادو
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 491
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 145
 • آی پی دیروز : 162
 • بازدید امروز : 582
 • باردید دیروز : 2,828
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 10,665
 • بازدید ماه : 40,608
 • بازدید سال : 146,806
 • بازدید کلی : 3,226,703