loading...
فروش خدمات باغبانی
نهال بازدید : 2600 چهارشنبه 05 خرداد 1395 نظرات (0)

نهانزادان آوندی

 

رده ایزوتوپسیدا

گیاهان چند ساله خشکی‌زی ، آبزی و یااپی‌فیت هستند. ساقه‌های آنها با انشعابات دو گانه و راست یا گسترده در سطح زمین (مانند Selayginella) و یا کوتاه و تکمه مانند (نظیر Isoetes) می‌باشند. در جنسسلاژنیلا برگها کوچک و به صورت میکروفیلهای واجد یک رگبرگ میانی غیر منشعب و دارایلیگول هستند. در جنس Isoetes برگها طویل و باریک ، در قاعده قاشقی شک و دارای لبهغشایی و لیگول دارند.

این گیاهان ناجور هاگ بوده و هاگدانها در پایمیکروفیلها قرار دارند. در جنس سلاژنیلا هاگدانها و اسپوروفیلها ایجاد استروبیلچهار وجهی نموده‌اند. اعضای این رده دو نوع پروتال ایجاد می‌کنند. پروتال حاصل ازمگاسپور ایجادآرکگونو پروتال حاصل از میکروسپور ایجادآنتریدیمی‌نمایند. همواره فقط یکی ازآرکگونهای حاصل در پروتال ماده تلقیح و ایجاد زیگوت می‌نمایند.

 

ویژگیهای مهم پنجه گرگیان

در پنجه گرگیان ،هاگهادر نزدیکی محور اسپوروفیلهای (برگها) یا روی آنها قرار دارند. اسپوروفیلها در انتهای شاخه‌های قائم جمع می‌شوند و انداممخروطی (استروبیل) را بوجود می‌آورند و پنجه گرگیان جور هاگ و ناجور هاگ گامتوفیتپنجه گرگ ممکن است بی رنگ و زیرزمینی باشد ولی گامتوفیت انواع دیگر اتوتروف است. گامتوفیت سلاژنیل درون هاگ رشد می‌کند. هاگهای برخی انواع سلاژنیل انواع سلاژنیل تامرحله رسیدن گامتوفیت و لقاح در استروبیل باقی می‌مانند. دستگاه آوندی ساقه پنجهگرگیان شبیه دستگاه آوندی ریشهنهاندانگاناست.


 

سرخسها

 تصویر                                                                                             

سرخسها گروهی ازگیاهاننهانزاد آوندیهستند. سرخسهای کنونی گروهی تکامل یافته‌ترین گیاهان از این گروههستند. رشد برگ در سرخسها نسبتا کامل و مدوام و ریزوم آنها پایا است. در سرخسها مثلسایر نهانزادان آوندی تولید گیاه برگدار با تشکیل تخم آغاز می‌شود و بنابراین بااسپوروفیت مطابقت دارد.

 

دستگاه رویشی سرخسها

ریشه

ریشهسرخسهاهمیشه نابجا و نازک بوده، قطر آن از 2 تا 3 میلیمتر تجاوز نمی‌کند. ریشه‌های نابجا علاوه بر سطح ریزوم روی دمبرگ سرخسها نیز می‌روید. در برش عرضیاستوانه آوندی ریشه در سرخسها ، دو دسته |آوند آبکشی متناوب با دو دستهآوندچوبیبه شکل مثلث که در پایه به یکدیگر متصل هستند و در بین آن دو فضایی برایپارانشیم مغزی وجود ندارد دیده می‌شود.

 

ساقه

سرخسهاریزومدارند و ریزوم در سال یک ساقه هواییتولید می‌کند که حامل برگهای بزرگی است. ساقه سرخسها ، به استثنای بعضی گونه‌هاینادر مناطق حاره ، همیشه زیرزمینی و به صورت ریزوم است. ریزومسرخس تریکومانس آلاتومکه سرخسی کوچک است، دارایساقه نازک با ساختاری ساده و یک استوانه مرکزی است. در برش عرضی ریزوم این سرخسبخشهای زیر دیده می‌شود.

 

 

برگ

 

برگ سرخسفروندنامیدهمی‌شود. برگها نسبت به ساقه بزرگند و اثر برگی آنها که اهمیت زیاد دارد، در محلتشکیل در استوانه مرکزی ساقه یا حتی در قطعات آن چاله‌ای ایجاد می‌کند. برگ سرخسهادارای 2 ویژگی هستند. حالت پیچیده برگ قبل از باز شدن. برگ جوان به صورت دسته عصاپیچیده است و رشد نامحدود آن.

برگها در سرخسها مستقیما از ریزوم جدا شده ورشد و توسعه آنها معمولا چندین سال طول می‌کشد. رشد برگ بوسیله مریستمی که در نوک وراس آن قرار دارد صورت می‌گیرد.

 

 

چرخه زندگی و تولید مثل در سرخسها

 

در گیاهان آوندی تناوب نسلها به صورتگامتوفیتواسپوروفیتدیدهمی‌شود. گیاهی که معمولا سرخس نامیده می‌شود در واقع اسپوروفیت است که بزرگ برگدارو سبز است و امکان دارد که در تمام سال باقی بماند. در فصلهای معینی از سال سلولهایسطح زیرین برگ سرخس هاگدانهای عدسی شکل پایه‌داری تولید می‌کنند. معمولا در یک نقطهبرگ چند هاگدان باهم پدید می‌آیند. این دسته هاگدانهاسورنامیده می‌شود. در بسیاری از موارد سورها دوردیف منظم در دو ردیفرگبرگ اصلی برگتشکیلمی‌دهند.

در هاگدان محتوی سلولهای مادر هاگ است که پس از تقسیم میوز هاگهایهاپلوئید دارای پوشش محافظ تولید می‌کنند.سرانجام هاگدانها خشک شده و شکفته می‌شوندو هاگها بیرون می‌ریزند. بعدا این هاگها می‌رویند و گامتوفیتهای هاپلوئید را بوجودمی‌آورند. اندامهای جنسیآنتریدیوآرکگوندر سطح زیرین گامتوفیت ایجادمی‌شوند. آنتریدی تولید گامت نر و آرکگون تولید گامت ماده را می‌کند که از لقاحآنها تخم ایجاد شده و از رشد تخم گیاه اسپوروفیت حاصل می‌شود. و به این ترتیب اینچرخه ادامه می‌یابد.

تصویر                                                              

دم اسبیان

امروزه فقط یک جنس از شاخه دم اسبیان به نام دم اسب باقی ماندهاست. این گیاه دارای ساقه ، برگهای پولک مانند و ریشه است. ساقه به دو صورت هوایی وزیرزمینی وجود دارد. هر دو نوع ساقه دارای برگهای پولک مانند ساقه هوایی دو نوعاست. ساقه نازا و ساقه زایا که در انتهای آن استروبیل (هاگدان) تولید می‌شود. تولیدمثل دم اسبیان به دو صورت رویشی و زایشی صورت می‌گیرد. تولید مثل رویشی در نتیجه ازبین رفتن بخشهای هوای بر اثر شرایط نامساعد محیط و رویش ساقه‌های هوایی جدید ازگروههای ریزوم صورت می‌گیرد.

هاگهای دم اسب درون استروبیل بوجود می‌آیند. چهار نوار به نقطه‌ای از سطح هاگ متصل است که آن را بطور مارپیچ پوشانیده اند والاتر (بازو) نامیده است. یاخته‌های جنسی روی یک گامتوفیت مشترک تولید می‌شوند. گامتوفیت می‌تواند قتوسنتز کننده و از نظر تغذیه نیز خود کفاست. اسپوروفیت دیپلوئیدو یاخته‌های جنسی هاپلوئیدند.


تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

پرتقال کیوی آووکادو هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو و
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 491
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 170
 • آی پی دیروز : 200
 • بازدید امروز : 2,176
 • باردید دیروز : 2,052
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 12,755
 • بازدید ماه : 27,462
 • بازدید سال : 133,660
 • بازدید کلی : 3,213,557